گریه کردن ذاتی است

تیر ۱۰, ۱۳۹۹
گریه کردن ذاتی است

گریه کردن ذاتی است

اشک  انسان به دلایل مختلف در بازه های گوناگون زندگی جاری می شود. به گفته محققان، گریه کردن ذاتی است […]