کودکان را از تلویزیون دور کنید

مرداد ۲۲, ۱۳۹۹
کودکان را از تلویزیون دور کنید

کودکان را از تلویزیون دور کنید

جالب است بدانید که کودکان دو ساله قادر به شناسایی برندهای خاصی هستند که توسط تلویزیون و یا رفتار والدین […]