کنکور

تیر ۱۳, ۱۳۹۹
مسیر انتخاب رشته

مسیر انتخاب رشته

هر فردی که وارد دانشگاه می‌شود باید از مسیر انتخاب رشته بگذرد. ساختار کنکور با تمام نواقصش دهه‌هاست که در […]
تیر ۱۴, ۱۳۹۹
آیا حتما باید وارد دانشگاه شویم؟

آیا حتما باید وارد دانشگاه شویم؟

هر سال حدود یک میلیون نفر سعی می‌کنند از طریق کنکور وارد دانشگاه‌ها شوند. به نظر می‌رسد پیش‌فرض عموم این […]
تیر ۱۶, ۱۳۹۹
چرا دانشگاه کافی نیست؟

چرا دانشگاه کافی نیست؟

چرا دانشگاه کافی نیست؟ با وجود اینکه خیلی کم ممکن است توصیه کنیم که به دانشگاه نروید، اما دانشگاه به […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۹
رشته هایی که فرصت متنوع دارند

رشته هایی که فرصت متنوع دارند

واقعیت این است که با وجود این که بیش از هزار رشته مختلف در دفترچه انتخاب رشته وجود دارد اما […]