کنکور 99

تیر ۱۳, ۱۳۹۹
مسیر انتخاب رشته

مسیر انتخاب رشته

هر فردی که وارد دانشگاه می‌شود باید از مسیر انتخاب رشته بگذرد. ساختار کنکور با تمام نواقصش دهه‌هاست که در […]
تیر ۱۶, ۱۳۹۹
چرا دانشگاه کافی نیست؟

چرا دانشگاه کافی نیست؟

چرا دانشگاه کافی نیست؟ با وجود اینکه خیلی کم ممکن است توصیه کنیم که به دانشگاه نروید، اما دانشگاه به […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۹
بى علاقگى به رشته ى تحصیلى

بى علاقگى به رشته ى تحصیلى

براى تحصیل، آفات و موانع بسیار زیادى وجود دارد که تنها با شناخت صحیح، استقامت ،جدیت و تلاش ،آن آفت […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
انتخاب یک رشته تحصیلی

انتخاب یک رشته تحصیلی

در انتخاب یک رشته تحصیلی عوامل متعددی می تواند دخیل باشد که برخی از آنها شخصی تر می باشند و […]