کنکوری ها با کرونا چه کنند ؟

تیر ۲۵, ۱۳۹۹
کنکوری ها با کرونا چه کنند ؟

کنکوری ها با کرونا چه کنند ؟

امروزه شاهد اخبار داغ کرونا بوده و می دانید که کم کم به کنکور سراسری نیز نزدیک خواهیم شد ، اما کنکوری ها با کرونا چه کنند ؟ […]