پیامدهای روحی و روانی تک فرزندی

خرداد ۱, ۱۳۹۹
پیامدهای روحی و روانی تک فرزندی

پیامدهای روحی و روانی تک فرزندی

احساس تنهایی، لجبازی، شکنندگی، کم تحملی، پرتوقعی، سرخوردگی، اعتماد به نفس کاذب و بسیاری از آسیب ­­های رفتاری دیگر، از […]