پول خوشبختی نمی‌آورد

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
پول خوشبختی نمی‌آورد

پول خوشبختی نمی‌آورد

با پول می‌شود خیلی کارها را انجام داد اما هرگز نمی‌شود محبت را با آن خرید. اصلا پول و عشق […]