ویژگی‌های اساسی روان پریشی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۹
ویژگی‌های اساسی روان پریشی

ویژگی‌های اساسی روان پریشی

در روان پریشی فرد توانایی تشخیص واقعیت از خیال را ندارد، ارتباطش با واقعیت قطع می‌شود و به دنیای تخیلی […]