نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی

فروردین ۱۶, ۱۴۰۰
نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی

نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی

اهمیت و نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی به حدی زیاد است که واژه‌ای تحت عنوان «خانواده‌های اسکیزوفرنیک» شکل گرفته است. […]