نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی

فروردین 16, 1400
نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی

نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی

اهمیت و نقش خانواده در بیماری اسکیزوفرنی به حدی زیاد است که واژه‌ای تحت عنوان «خانواده‌های اسکیزوفرنیک» شکل گرفته است. […]