نشانه‌های ظاهری افراد باهوش

خرداد 7, 1399
نشانه‌های ظاهری افراد باهوش

نشانه‌های ظاهری افراد باهوش

مغز افراد باهوش، اتصالات نورونی کمتر اما موثرتری نسبت به مغز افراد کم هوش دارد. در نتیجه در سطح پایین […]