نشانه‌های بیماری اسکیزوفرنی

فروردین 7, 1400
نشانه‌های اصلی بیماری اسکیزوفرنی

نشانه‌های اصلی بیماری اسکیزوفرنی

اختلال در ادراک مثل انواع توهم، آشفتگی در محتوا، شکل و جریان فکر، انواع هذیان‌ها، اختلال در تکلم و گفتار […]