نخبه به چه کسانی گفته می شود

خرداد 19, 1399
نخبه به چه کسانی گفته می شود

نخبه به چه کسانی گفته می شود

نخبه به چه کسانی گفته می شود ؟ در پاسخ می‌توان ماده ٢ آیین‌نامه احراز نخبگی را ذکر کرد که […]