نخبه به چه کسانی گفته می شود

خرداد ۱۹, ۱۳۹۹
نخبه به چه کسانی گفته می شود

نخبه به چه کسانی گفته می شود

نخبه به چه کسانی گفته می شود ؟ در پاسخ می‌توان ماده ٢ آیین‌نامه احراز نخبگی را ذکر کرد که […]