مهارت حل اختلاف

آبان 17, 1399
مهارت حل اختلاف

مهارت حل اختلاف

در مهارت حل اختلاف ، صادقانه عمل کنید. هر گونه بی صداقتی نه تنها به کاهش اختلاف نمی انجامد، بلکه […]
آبان 29, 1399
اصول مهارت حل اختلاف

اصول مهارت حل اختلاف

وجود تفاوت و بروز اختلاف بین افراد امری عادی و طبیعی است. وقتی دو جنس مخالف با شخصیت های مختلف […]