من شخصیتی کمالگرا دارم.

مرداد ۱۹, ۱۳۹۹
من شخصیتی کمالگرا دارم.

من شخصیتی کمالگرا دارم.

مدتی بود که حس می‌کردم هرکاری انجام دهم، باز چیزی درونم تشنه است. تمام وظایم را با بهترین کیفیت انجام […]