ملال قبل از قاعدگی

اردیبهشت 13, 1400
ملال قبل از قاعدگی

ملال قبل از قاعدگی

اختلال ملال قبل از قاعدگی (PMDD) نوعی شدید از سندرم قبل از قاعدگی (PMS) است. در حالی که علائم سندروم […]