ملال قبل از قاعدگی

اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰
ملال قبل از قاعدگی

ملال قبل از قاعدگی

اختلال ملال قبل از قاعدگی (PMDD) نوعی شدید از سندرم قبل از قاعدگی (PMS) است. در حالی که علائم سندروم […]