مسئولیت پذیری یک مهارت است

آبان ۲۵, ۱۳۹۹
مسئولیت پذیری یک مهارت است

مسئولیت پذیری یک مهارت است

کسی که زیر بار مسئولیت نمی رود، هنوز به پختگی عقلی نرسیده است. مسئولیت پذیری یک مهارت است و یادگیری […]