مرکز مشاوره پیروزی

اسفند ۲۱, ۱۳۹۸
نیاز به شادی کودکان

نیاز به شادی کودکان

یکی از بهترین هدایایی که پدر و مادر می توانند به فرزندانشان بدهند، برطرف کردن نیاز به شادی کودکان و […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۸
انسان موجود اجتماعی است

انسان موجود اجتماعی است

انسان موجود اجتماعی است و هویتش با شبکه های دوستی، خانوادگی، محلی و اجتماعی گره خورده است. بحران ویروس کرونا […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۸
مدیریت استرس ناشی از کرونا

مدیریت استرس ناشی از کرونا

با توجه به شیوع کرونا در کشور و اینکه سیستم ایمنی ارتباط مستقیمی با گسترش این بیماری دارد و استرس […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۸
مهارتهای ارتباطی چیست ؟

مهارتهای ارتباطی چیست ؟

مهارتهای ارتباطی  چیست ؟ جزء مهارتهای مهم است که باید برای کسب آن زمان بگذاریم  مهارت های ارتباطی فرایندی است […]