مرکز مشاوره پیروزی

آذر ۱۴, ۱۳۹۸
کودک و نوجوان

کودک و نوجوان

تاثیرات شیوه‌های انضباطی کودک و نوجوان پیچیده‌اند. این تاثیرات بدون در نظرگرفتن ویژگی‌های رفتاری کلی والدین و کودکان و استرس […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۸
نیاز به شادی کودکان

نیاز به شادی کودکان

یکی از بهترین هدایایی که پدر و مادر می توانند به فرزندانشان بدهند، برطرف کردن نیاز به شادی کودکان و […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۸
انسان موجود اجتماعی است

انسان موجود اجتماعی است

انسان موجود اجتماعی است و هویتش با شبکه های دوستی، خانوادگی، محلی و اجتماعی گره خورده است. بحران ویروس کرونا […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۸
مدیریت استرس ناشی از کرونا

مدیریت استرس ناشی از کرونا

با توجه به شیوع کرونا در کشور و اینکه سیستم ایمنی ارتباط مستقیمی با گسترش این بیماری دارد و استرس […]