مرکز مشاوره تحصیلی

تیر ۱۱, ۱۳۹۹
اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

شما هرگز تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را ندارید. زیرا اگر اطلاعات کامل داشتید نیازی به تصمیم گیری نبود […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۹
مسیر انتخاب رشته

مسیر انتخاب رشته

هر فردی که وارد دانشگاه می‌شود باید از مسیر انتخاب رشته بگذرد. ساختار کنکور با تمام نواقصش دهه‌هاست که در […]
تیر ۱۶, ۱۳۹۹
چرا دانشگاه کافی نیست؟

چرا دانشگاه کافی نیست؟

چرا دانشگاه کافی نیست؟ با وجود اینکه خیلی کم ممکن است توصیه کنیم که به دانشگاه نروید، اما دانشگاه به […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۹
مکانیزم بررسی انتخاب رشته چگونه است

مکانیزم بررسی انتخاب رشته چگونه است

مکانیزم بررسی انتخاب رشته چگونه است ؟ در انتخاب رشته شما یک لیست حداکثر صدتایی از رشته-دانشگاه‌هایی که به ترتیب […]