مرکز مشاوره تحصیلی

تیر 11, 1399
اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

شما هرگز تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را ندارید. زیرا اگر اطلاعات کامل داشتید نیازی به تصمیم گیری نبود […]
تیر 13, 1399
مسیر انتخاب رشته

مسیر انتخاب رشته

هر فردی که وارد دانشگاه می‌شود باید از مسیر انتخاب رشته بگذرد. ساختار کنکور با تمام نواقصش دهه‌هاست که در […]
تیر 16, 1399
چرا دانشگاه کافی نیست؟

چرا دانشگاه کافی نیست؟

چرا دانشگاه کافی نیست؟ با وجود اینکه خیلی کم ممکن است توصیه کنیم که به دانشگاه نروید، اما دانشگاه به […]
تیر 17, 1399
مکانیزم بررسی انتخاب رشته چگونه است

مکانیزم بررسی انتخاب رشته چگونه است

مکانیزم بررسی انتخاب رشته چگونه است ؟ در انتخاب رشته شما یک لیست حداکثر صدتایی از رشته-دانشگاه‌هایی که به ترتیب […]