قدرت حق انتخاب و اختیار

بهمن ۱۴, ۱۳۹۹
قدرت حق انتخاب و اختیار

قدرت حق انتخاب و اختیار

ما انسان هایی دارای قدرت حق انتخاب و اختیار هستیم، همونطور که توی آموزه های دینی مون یاد گرفتیم انسان […]