قبول نشدن یا شدن در کنکور

مرداد 8, 1399
قبول نشدن یا شدن در کنکور

قبول نشدن یا شدن در کنکور

همواره یکی از دغدغه‌های بزرگ نوجوانان و جوانان در ایران موضوع کنکور است و قبول نشدن یا شدن در کنکور […]