عوامل ایجادکننده اسکیزوفرنی چیست؟

فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
عوامل ایجادکننده اسکیزوفرنی چیست؟

عوامل ایجادکننده اسکیزوفرنی چیست؟

عوامل ایجادکننده اسکیزوفرنی چیست؟ عوامل ژنتیکی و وراثت از علل مهم و اصلی بیماری اسکیزوفرنی به شمار می‌رود، اما نمی‌توان […]