عشق انرژی بخش زندگی است

آبان ۱۰, ۱۳۹۹
عشق انرژی بخش زندگی است

عشق انرژی بخش زندگی است

عشق «علاقهٔ شدید قلبی» است و کسانی که از آن بهره ای ندارند، با آن مخالف اند؛ در حالی که […]