عادی بودن خود یک موفقیت است

مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
عادی بودن خود یک موفقیت است

عادی بودن خود یک موفقیت است

ما همیشه به عالی بودن، متمایز بودن و حتی به شگفت انگیز بودن تشویق شده ایم. این گزاره از همان […]