شکست به عنوان فقدان موفقیت

مهر ۱۵, ۱۳۹۹
شکست به عنوان فقدان موفقیت

شکست به عنوان فقدان موفقیت

شکست به عنوان فقدان موفقیت تعریف میشه، اما تعریف واقعی اون واقعا به خودتون بستگی داره. چیزهای کوچیک میتونن شکست […]