روشهای افزایش رفتار مطلوب

شهریور ۱۱, ۱۳۹۹
روشهای افزایش رفتار مطلوب

روشهای افزایش رفتار مطلوب

گاه دیده می‌شود که دانش آموزی از عهده انجام کاری برمی‌آید اما آن کار را به دفعات لازم انجام نمی‌دهد. […]