روان پریشی و اختلال‌های روان ‌پریشانه

اسفند 26, 1399
روان پریشی و اختلال‌های روان ‌پریشانه

روان پریشی و اختلال‌های روان ‌پریشانه

روان پریشی و اختلال‌های روان ‌پریشانه چیست؟ سال‌های مدیدی در نسخه‌های اولیه راهنمای تشخیصی آماری بیماری‌های روانی یا همان DSM […]