روان پریشی و اختلال‌های روان ‌پریشانه

اسفند ۲۶, ۱۳۹۹
روان پریشی و اختلال‌های روان ‌پریشانه

روان پریشی و اختلال‌های روان ‌پریشانه

روان پریشی و اختلال‌های روان ‌پریشانه چیست؟ سال‌های مدیدی در نسخه‌های اولیه راهنمای تشخیصی آماری بیماری‌های روانی یا همان DSM […]