رفتارهای تکراری یا BFRB ها

مرداد ۱۱, ۱۳۹۹
رفتارهای تکراری یا BFRB ها

رفتارهای تکراری یا BFRB ها

رفتارهای تکراری یا BFRB ها ، مجموعه ای از اختلالات هستند که در خانواده خود نظافتی طبقه بندی می‌شوند و […]