رعایت پروتکل های بهداشتی در جلسه آزمون

تیر ۲۸, ۱۳۹۹
رعایت پروتکل های بهداشتی در جلسه آزمون

رعایت پروتکل های بهداشتی در جلسه آزمون

همانطور که گفتیم امسال کنکوری ها نه تنها استرس کنکور را داشته بلکه چاشنی کرونا نیز به آن اضافه شده است . اما نگران نباشید با […]