رعایت پروتکل های بهداشتی در جلسه آزمون

تیر 28, 1399
رعایت پروتکل های بهداشتی در جلسه آزمون

رعایت پروتکل های بهداشتی در جلسه آزمون

همانطور که گفتیم امسال کنکوری ها نه تنها استرس کنکور را داشته بلکه چاشنی کرونا نیز به آن اضافه شده است . اما نگران نباشید با […]