رشته مهم است یا دانشگاه؟

مهر ۳, ۱۳۹۹
رشته مهم است یا دانشگاه؟

رشته مهم است یا دانشگاه؟

می‌توان به راحتی گفت ۹۹ درصد افرادی که در کنکور شرکت کرده‌اند، سر این دوراهی گیر کرده‌اند، رشته مهم است […]