رشته مهم است یا دانشگاه؟

مهر 3, 1399
رشته مهم است یا دانشگاه؟

رشته مهم است یا دانشگاه؟

می‌توان به راحتی گفت ۹۹ درصد افرادی که در کنکور شرکت کرده‌اند، سر این دوراهی گیر کرده‌اند، رشته مهم است […]