ذهن آگاهی به چه معناست

تیر ۳۱, ۱۳۹۹
ذهن آگاهی به چه معناست

ذهن آگاهی به چه معناست

بیشتر ما کلمه ذهن آگاهی (mindfulness) را به طور غریزی چیز مفیدی ارزیابی می کنیم و آن را برای خود […]