دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم

اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰
دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم

دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم

دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم اختلال خفیف اما مزمن است. برای تشخیص این اختلال ، علائم باید حداقل دو […]