دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم

اردیبهشت 6, 1400
دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم

دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم

دیس تایمی یا اختلال افسردگی مداوم اختلال خفیف اما مزمن است. برای تشخیص این اختلال ، علائم باید حداقل دو […]