درمان رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن

مرداد ۱۲, ۱۳۹۹
درمان رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن

درمان رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن

بهترین درمان رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن چیست؟ نشان داده شده است که رفتار درمانی شناختی به افراد دارای BFRB […]