خلق شده‌اید برای اوج گرفتن

اسفند 3, 1399
خلق شده‌اید برای اوج گرفتن.

خلق شده‌اید برای اوج گرفتن

شما وظیفه تان را انجام دهید و از شر آن افکار خود سرزنشگر خلاص شوید. از شر چیزهایی که دیگران […]