حرکات کلیشه‌ای یا عادتی

مرداد 13, 1399
حرکات کلیشه‌ای یا عادتی

حرکات کلیشه‌ای یا عادتی

تعداد زیادی از کودکان، در مراحل اولیه رشد خود، دچار حرکت‌های تکراری مثل ناخن جویدن یا مو کندن می‌شوند که […]