توصیه‌های تربیتی به والدین

آذر ۲۳, ۱۳۹۹
توصیه‌های تربیتی به والدین

توصیه‌های تربیتی به والدین

در تحصیل فرزندان، دو نهاد با یکدیگر مشارکت دارند: خانواده و مدرسه. نهاد مدرسه مسئول اجرای برنامه ی آموزشی و […]