تمام هستی بر مبنای زوجیت

آبان ۱۱, ۱۳۹۹
تمام هستی بر مبنای زوجیت

تمام هستی بر مبنای زوجیت

خداوند یکتا، تمام هستی بر مبنای زوجیت آفریده است و انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست، چرا انسان در […]