تشخیص بیماری اسکیزوفرنی

فروردین ۱۰, ۱۴۰۰
تشخیص بیماری اسکیزوفرنی

تشخیص بیماری اسکیزوفرنی

بیماری اسکیزوفرنی فقط از طریق شرح حال روان‌پزشکی و معاینه وضعیت روانی قابل تشخیص است و هیچ‌گونه روش بررسی آزمایشگاهی […]