به نوع افکارتان توجه کنید

بهمن ۲۵, ۱۳۹۹
به نوع افکارتان توجه کنید

به نوع افکارتان توجه کنید

اگر افکار شما منفی، ناامید کننده و سرزنش کننده هستند، به آنها نچسبید. آنها را حذف کنید. در طول روز […]