به دست آوردن امنيت عاطفی کودک

فروردین ۲۴, ۱۳۹۹
به دست آوردن امنيت عاطفی کودک

به دست آوردن امنیت عاطفی کودک

کودک تا مدت‌ها به اطرافیان و به‌ ویژه به پدر و مادر وابستگی کامل دارد . در ماه‌های اول، مادر […]