به خودتان ایمان داشته باشید.

دی ۲۳, ۱۳۹۹
به خودتان ایمان داشته باشید.

به خودتان ایمان داشته باشید.

بهترین راه برای تبدیل ضرر به سود، همین است. هر روز با تعداد زیادی از ناملایمات، بیماری ها، آزردگی ها […]