بررسی علل اسکیزوفرنی

فروردین 15, 1400
بررسی علل اسکیزوفرنی

بررسی علل اسکیزوفرنی

در ادامه بررسی علل اسکیزوفرنی باید به عوامل عصب شناسی و همچنین عوامل اجتماعی – روانی اشاره کرد. در قرن […]