ایمان خودت را حفظ کن

اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
ایمان خودت را حفظ کن

ایمان خودت را حفظ کن

در همین جایی که اکنون هستی، ایمان خودت را حفظ کن و یقین داشته باش که تو دقیقاً همه ی […]