اگر ما حق انتخاب داشتیم

اسفند ۲۳, ۱۳۹۹
اگر ما حق انتخاب داشتیم

اگر ما حق انتخاب داشتیم

هیچ یک از ما مشکلات را دوست ندارد. اگر ما حق انتخاب داشتیم ، هرگز دست و پنجه نرم کردن […]