انتخاب رشته

تیر ۱۳, ۱۳۹۹
مسیر انتخاب رشته

مسیر انتخاب رشته

هر فردی که وارد دانشگاه می‌شود باید از مسیر انتخاب رشته بگذرد. ساختار کنکور با تمام نواقصش دهه‌هاست که در […]
مهر ۲, ۱۳۹۹
چگونه بهترین انتخاب رشته را داشته باشیم

چگونه بهترین انتخاب رشته را داشته باشیم

هر فردی که وارد دانشگاه می‌شود باید از مسیر انتخاب رشته بگذرد. ساختار کنکور با تمام نواقصش دهه‌هاست که در […]
مهر ۳, ۱۳۹۹
رشته مهم است یا دانشگاه؟

رشته مهم است یا دانشگاه؟

می‌توان به راحتی گفت ۹۹ درصد افرادی که در کنکور شرکت کرده‌اند، سر این دوراهی گیر کرده‌اند، رشته مهم است […]