افکار منفی از کجا می آیند

اسفند ۱۹, ۱۳۹۹
افکار منفی از کجا می آیند

افکار منفی از کجا می آیند

چه کسی به تو گفته که در تو مشکلی هست؟ چه کسی به تو گفته که تو متوسط هستی؟ که […]