افسردگی پس از زایمان

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان

افسردگی پریناتال ،در دوران بارداری یا طی چهار هفته پس از زایمان رخ می دهد. معمولاً افسردگی پس از زایمان […]