افسردگی پس از زایمان

اردیبهشت 11, 1400
افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان

افسردگی پریناتال ،در دوران بارداری یا طی چهار هفته پس از زایمان رخ می دهد. معمولاً افسردگی پس از زایمان […]