افسردگی موقعیتی چیست؟

اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۰
افسردگی موقعیتی چیزی است که به نظر می رسد احساسات و علائم افسردگی در نتیجه یک موقعیت خاص برای فرد ایجاد می شود.

افسردگی موقعیتی چیست؟

در حال حاضر افسردگی در نوجوانان به بالاترین حد خود رسیده است. در نتیجه همه گیری ویروس کرونا و عوامل […]