اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی

فروردین 7, 1400
اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی

اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی

اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی نوعی اختلال روانی است که در آن شناخت، هیجان، ادراک و رفتار فرد به شدت دچار آشفتگی […]