اختلال هذیانی اختلال ادراکی

فروردین ۲۴, ۱۴۰۰
اختلال هذیانی اختلال ادراکی

اختلال هذیانی اختلال ادراکی

بیماران مبتلا به اختلال هذیانی اختلال ادراکی یا توهم خاص و شدیدی ندارند، مگر توهم‌های خفیف همخوان با هذیان. جز […]