اختلال عاطفی فصلی

اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰
اختلال عاطفی فصلی

اختلال عاطفی فصلی

افسردگی فصلی ، اختلال عاطفی فصلی نیز خوانده می شود. از نظر بالینی به عنوان “اختلال افسردگی اساسی با الگوی […]